Szociális és közösségi központ kialakítása Sajóládon I. ütem

Sajóládon” címmel támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-4.2.1–15 számú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” tárgyú pályázati felhívásra, mely TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00027 azonosító számon az Irányító Hatóság 2017. május 16-i keltezésű levele alapján támogatásban részesült.

A projekt elszámolható összköltsége 150.000.000 Ft, a támogatás mértéke 100%.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.04.14.

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt keretében Sajólád Község Önkormányzata a tulajdonában lévő Jókai út 6. szám (669 hrsz) alatti településközponti ingatlanon szociális és közösségi központ építése valósul meg a településen működő szociális és gyermekjóléti szolgáltatások ellátásának megfelelő színvonalon történő biztosítása érdekében. Az épületben kap majd helyet a családsegítő-és gyermekjóléti szolgálat, a házi segítségnyújtás irodája, valamint a szociális étkeztetéshez kapcsolódó központi étkező és melegítő konyha.A szociális funkciók mellett a kialakítandó új épület belső terei a mobilválaszfalak segítségével könnyen átalakíthatók és közösségi funkciókra, közösségfejlesztő programokra is hasznosíthatók. Az épület akadálymentesen és energia hatékonymódon kerül kialakításra.A projekt célja a feladatellátáshoz alkalmas és gazdaságosan üzemeltethető épület létrehozása, a feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése, a településen működő szociális és gyermekjóléti szolgáltatások színvonalának javítása, az ellátottak számára a kor követelményeinek megfelelő környezet biztosítása, a szociális szolgáltatások eredményességének a javítása érdekében megfelelő ellátási körülmények biztosítása.

Az építési munkák 2020. márciusában elkezdődtek és 2021. márciusában fejeződnek be.

A projekt keretében vállalt indikátorok és számszerűsíthető eredmények:

fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma: 3 db

Új szociális intézmény hasznos alapterülete : 575 m2