A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát óvoda és bölcsőde fejlesztésével Sajóládon

 

 

Terület és Településfejlesztési Operatív Program Sajóládon

Pályázat címe: : A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát óvoda és bölcsőde fejlesztésével Sajóládon

Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00015

Projekt fő helyszíne: Sajóládi Gyöngyszem Óvoda (3572 Sajólád, Petőfi Sándor utca 2.)

Célja a minőségi nevelés infrastrukturális feltételeinek biztosítása. A meglévő óvoda épületének felújítása, kibővítése egy tornaszobával, valamint egy új építésű 12 férőhelyes 1 csoportos bölcsődével. Projekt tervezett befejezése: 2020.11.29.

BÖLCSŐDE FEJLESZTÉSE SAJÓLÁDON

Sajólád Község Önkormányzata „ A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát óvoda és bölcsőde fejlesztésével Sajóládon” a TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00015 azonosító számú projektje támogatást nyert bölcsőde kialakítására a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-1.4.1-16 című felhívás keretében.

Projekt fő helyszíne: 3572 Sajólád, Petőfi Sándor utca 2. 649 hrsz.

A Projekt összköltsége 127.801.962,- Ft, azaz egyszázhuszonhétmillió - nyolcszázegyezer¬ kilencszázhatvankettő forint.

Támogatás tartalom: 126.259.512,- Ft, azaz egyszázhuszonhatmillió- kettőszázötvenkilencezer¬ ötszáztizenkettő forint.

Támogatás mértéke 100 %

A Projekt fizikai befejezésének napja: 2022. év 08. hó 31. nap.

A bővítéssel érintett óvoda épülete Sajólád Község Önkormányzatának tulajdonában áll. Az épület eredetileg óvoda épületként működött. A fejlesztés során a meglévő óvoda épület tornaszobával történő bővítése, valamint egy csoportos 12 férőhelyes bölcsőde épület építése valósult meg jelen pályázat keretein belül. A meglevő óvoda épületrészben is szükséges volt a külső nyílászárók részbeni cseréje, a hőszigetelés növelése és részbeni belső felújítására.

A községben a pályázat beadásakor, a születendő gyermekek száma azt mutatta, hogy szükséges egy csoportos, 12 fő elhelyezésére szolgáló bölcsőde kialakítása. Ez beigazolódott, azóta még több igény lenne a 0-3 éves gyermekek elhelyezésére. Főzőkonyha/melegítőkonyha fejlesztése nem releváns jelen projekt keretében. Mivel az épülettől körülbelül 150 m távolságra jól megközelíthető módon Sajólád Község Önkormányzata a tulajdonában lévő Jókai út 6. szám (669 hrsz) alatti településközponti ingatlanon 507,87 m2 hasznos alapterületű szociális és közösségi központ biztosítja a településen működő szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat megfelelő színvonalon, biztosítja az étkezést, mely szolgáltatás a TOP-4.2.1-15-BO1 pályázat keretében megújult, így nincs szükség új konyha megépítésére jelen projekt keretében.

Az alacsonyabb üzemeltetési költség elérése, és a hatékonyabb energia megtakarítási ráta elérése érdekében az új bölcsőde épületének tetőszerkezetén napelem elhelyezése és beüzemelése történt. Az épület akadálymentes megközelítése érdekében akadálymentes parkoló épült, és akadálymentes rámpa külön-külön a bejáratokhoz. Az akadálymentes követelmények teljesítése érdekében kialakítottunk a belső térben egy akadálymentesített vizesblokkot. A bölcsőde udvarán egy fedett homokozó kapott helyet, valamint számos műanyag kültéri játék, mászóka, motor, bicikli, babaház áll a kicsik rendelkezésére. A bölcsődén belül minden szükséges, a kor és előírásoknak megfelelő bölcsődei felszerelés, készségfejlesztő, szórakoztató, oktató játékokbeszerzésére is sor került. A fejlesztés konkrét célja fentiek alapján az óvoda bővítése tornaszobával és egy csoportos bölcsődével. Így a létrehozott bölcsődével a jelenlegi 0 férőhelyről 12 főre emelkedett a településen a bölcsődei férőhelyek száma. A projekt intézményi működést érintő konkrét célja továbbá a pedagógiai munka infrastrukturális és eszközállománybeli támogatása, az épület racionális, takarékos üzemeltetésének megteremtése, energetikai korszerűsítés és a megújuló energiaforrások által a fenntartási költségek csökkentése (a kapacitásbővítéshez igazodóan, fajlagosan értve).

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.