Polgármesteri köszöntő

 

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sajólád honlapján! Pozbai Zoltán vagyok, a község polgármestere 2010 októbere óta. 1980-ban költöztem a településre, azóta itt élek a családommal. Már szorosabb kötődésem van Sajóládhoz, mint szülőfalumhoz.

Tovább »

Hirdetmények

 

Egészségügy

 

Szolgáltatások

 

Kereskedelmi egységek

 

Sajólád Község Egészségügyi Alapellátásának Infrastrukturális Fejlesztése

     Sajólád Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be a „TOP-4.1.1-16 számú Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázati kiírásra, mely a TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00012 azonosító számon az Irányító Hatóság 2018. január 15-i keltezésű levele alapján támogatásban részesült.

A projekt elszámolható összköltsége 44.323.511 Ft, a támogatás mértéke 100 %.

A projekt fizikai zárása: 2021. január 31.

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A támogatási kérelem keretében Sajólád Község Önkormányzata a tulajdonában lévő Egészségház (3572 Sajólád, Dózsa György út 111. sz.) infrastrukturális fejlesztése és színvonalának javítását szolgáló eszközbeszerzés valósul meg. A pályázat célja a pályázati felhívással összhangban a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciós funkcióinak fokozása. Jelen projekt keretében 4 alapellátási funkció fejlesztése valósul meg: felnőtt háziorvos, gyermek háziorvos, védőnői szolgálat, fogorvos.

Egy helyrajzi számon és egy épületben lévő egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére irányul a projekt.

A fejlesztések megtervezésekor a támogatást igénylő egyeztetett az érintett egészségügyi szolgáltatóval a fejlesztési szükségletekről.

Az építési munkák 2020. márciusában elkezdődtek.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

 

Vissza