Polgármesteri köszöntő

 

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sajólád honlapján! Pozbai Zoltán vagyok, a község polgármestere 2010 októbere óta. 1980-ban költöztem a településre, azóta itt élek a családommal. Már szorosabb kötődésem van Sajóládhoz, mint szülőfalumhoz.

Tovább »

Hirdetmények

 

Egészségügy

 

Szolgáltatások

 

Kereskedelmi egységek

 

Hagyatéki ügyek

     Ügykörleírás:

Ügyintézés díja: illetékmentes

Ügyintézés kezdeményezhető: Hivatalból, illetve olyan személy bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik.

Ügyintézési határidő: 30 nap

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény szabályozza az ember halálával bekövetkező hagyatékátszállást az örökösként érdekelt személyeknek és a hagyaték egyes vagyontárgyaira, vagyoni részhányadára való öröklési jogcímüknek a megállapításával.
A hagyatéki eljárásban az illetékességet az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye, ennek hiányában az örökhagyó utolsó belföldi tartózkodási helye, az előző kettő hiányában az örökhagyó belföldi elhalálozásának helye; továbbá az első három feltétel hiányában a hagyatéki vagyon fekvésének helye alapozza meg, mindezek hiányában pedig a Magyar Országos Közjegyzői Kamara - az öröklésben érdekelt hozzá benyújtott kérelme alapján történő – kijelölése határozza meg.

A hagyatéki eljárás akkor indul, amikor a jegyző a halottvizsgálati bizonyítvány alapján, ennek hiányában a holtnak nyilvánító vagy a halál tényét megállapító végzés alapján, továbbá olyan személynek a bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik, az örökhagyó haláláról értesül.

A jegyző az eljárás megindulását követő nyolc napon belül megkezdi a leltározást.

A hagyatéki leltár felvételét követően a leltár az illetékes közjegyző részére megküldésre kerül, aki dönt a hagyaték tárgyában.

Szükséges okiratok:
• ingatlan esetén az ingatlan adataira vonatkozó okmány;
• gépjármű, utánfutó, motorkerékpár, motorcsónak, lakókocsi vagy egyéb jármű esetén forgalmi engedély;
• lakossági folyószámla, vagy bankszámla kivonat, devizaszámla kivonat másolata, vagyonjegy, részjegy, részvény, értékpapír, átutalási számla, fenntartásos betétkönyv, gépkocsi nyeremény takarékbetétkönyv stb. másolata;
• gazdasági társasági tagság esetén a társasági szerződés, vagy a bírósági cégkivonat másolata;
• amennyiben az elhunyt nyugdíjas volt és az utolsó havi nyugdíját nem kézbesítették, vagy utalták: nyugdíjszelvény;
• írásbeli végrendelet másolata;
• a hagyatéki eljárásban érdekeltek (örökösök) adatai.

Kapcsolódó jogszabályok:
• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
• 2010. évi XXXIII. törvény a hagyatéki eljárásról
• 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

 

Vissza