Polgármesteri köszöntő

 

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sajólád honlapján! Pozbai Zoltán vagyok, a község polgármestere 2010 októbere óta. 1980-ban költöztem a településre, azóta itt élek a családommal. Már szorosabb kötődésem van Sajóládhoz, mint szülőfalumhoz.

Tovább »

Hirdetmények

 

Egészségügy

 

Szolgáltatások

 

Kereskedelmi egységek

 

Adók módjára behajtandó köztartozások

     Ügykörleírás:

Az adók módjára behajtandó köztartozások esetében az önkormányzati adóhatóság nem a saját ügyében jár el, hanem más szerv, hatóság (kimutató szerv) által megállapított fizetési kötelezettséget érvényesít az önkéntes teljesítés elmaradása miatt az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény rendelkezéseinek alkalmazásával.

Magánszemély esetében a lakóhely szerint illetékes önkormányzati adóhatóság feladata a köztartozás beszedése végrehajtási eljárás keretében.

Az eljárás a kimutató szerv megkeresésével indul, a behajtási megkeresésben fel kell tüntetni:
• a behajtást kérő azonosításához szükséges adatokat, a behajtást kérő pénzforgalmi számlaszámát,
• a fizetésre kötelezett nevét és adóazonosító számát, személyazonosító adatait és lakcímét,
• a tartozás jogcímét, a fizetési kötelezettséget elrendelő döntés számát, jogerőre emelkedésének napját, a teljesítési határidőt,
• a tartozás összegét és esetleges járulékait, illetve
• annak a jogszabályhelynek a pontos megjelölését, amely az adók módjára való behajtást lehetővé teszi.

Sikeres behajtás esetén, az adók módjára behajtott összeget az adóhatóság soron kívül átutalja a végrehajtást kérő által megjelölt számlaszámra.

Az önkormányzati adóhatóság mérlegelése alapján lehetőség van az adók módjára behajtandó követelés bírósági végrehajtás útján történő érvényesítésére is.

Kapcsolódó dokumentum, űrlap
Az Adók, egyéb köztartozások behajtási ügyei ügycsoportban az alábbi nyomtatvány érhető el az Önkormányzati Hivatali Portál (a továbbiakban: OHP) felületéről az online kitöltést és beküldést lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint - akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére - nyomtatható PDF formátumban.

iForm Nyomtatvány megnevezése
Megkeresés köztartozás behajtására

Kapcsolódó jogszabályok
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény,
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény,
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
A végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 8/2018. (III.18.) NGM rendelet

 

Vissza