Polgármesteri köszöntő

 

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sajólád honlapján! Pozbai Zoltán vagyok, a község polgármestere 2010 októbere óta. 1980-ban költöztem a településre, azóta itt élek a családommal. Már szorosabb kötődésem van Sajóládhoz, mint szülőfalumhoz.

Tovább »

Hirdetmények

 

Egészségügy

 

Szolgáltatások

 

Kereskedelmi egységek

 

Adó és értékbizonyítány

     Ügykörleírás:

Külön jogszabály rendelkezése alapján a jegyző adóhatósági jogkörében eljárva adó- és értékbizonyítványt állít ki az illetékességi területén fekvő ingatlanokról, amely egyéb adatok mellett az ingatlan forgalmi értékét tartalmazza. A bizonyítvány kiállítása iránti kérelem illetékköteles, amelyet átutalással vagy készpénzátutalási-megbízással lehet teljesíteni. Az illetéktörvény alapján mentességet élvezők e szolgáltatást díjmentesen vehetik igénybe.
Az adó- és értékbizonyítványhoz szükséges becsatolandó dokumentumok:
- Kérelem gyámhatósági ügyben (amely tartalmazza a kérelmező nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a kérelem célját, az ingatlan adatait
helyrajzi szám, cím, egy hónapnál nem régebbi tulajdoni lap ),
- Képviselet esetén az ügyvédi meghatalmazás esetét kivéve  két tanúval ellátott meghatalmazás,
- Adás-vételi és ajándékozási szerződés hiteles példánya (amennyiben az adó- és értékbizonyítványt adásvétellel, ajándékozással összefüggésben kérik),
- Amennyiben az eljárás illetékköteles, ingatlanonként 4000 forint illeték befizetését igazoló készpénzátutalási-megbízás feladóvevénye, vagy az átutalási megbízás teljesítéséről szóló igazolás.


Kapcsolódó jogszabályok
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

Vissza