Polgármesteri köszöntő

 

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sajólád honlapján! Pozbai Zoltán vagyok, a község polgármestere 2010 októbere óta. 1980-ban költöztem a településre, azóta itt élek a családommal. Már szorosabb kötődésem van Sajóládhoz, mint szülőfalumhoz.

Tovább »

Hirdetmények

 

Egészségügy

 

Szolgáltatások

 

Kereskedelmi egységek

 

Rendeletek

Sajólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról

https://or.njt.hu/eli/726072/r/2024/7

Sajólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

https://or.njt.hu/eli/v01/726072/r/2024/3

Sajólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletenövények ültetésének, valamint telepítésük engedélyeztetésének eljárási szabályairól

https://or.njt.hu/eli/v01/726072/r/2023/20

Sajólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 18.) önkormányzati rendeleteaz önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

https://or.njt.hu/eli/v01/726072/r/2023/17

Sajólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 18.) önkormányzati rendeletea bölcsődei ellátás igénybevételének szabályairól

https://or.njt.hu/eli/v01/726072/r/2023/16

Sajólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendeleteSajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 18/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

https://or.njt.hu/eli/v01/726072/r/2023/14

Sajólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendeletea szociális célú tűzifa támogatásról

https://or.njt.hu/eli/v01/726072/r/2023/9

Sajólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendeleteaz önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

https://or.njt.hu/eli/v01/726072/r/2023/6

Sajólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 22.) önkormányzati rendeletea köztemetőről és a temetkezés rendjéről

https://or.njt.hu/eli/v01/726072/r/2023/2

Sajólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeleteaz önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

https://or.njt.hu/eli/v01/726072/r/2023/1/2024-02-22

Sajólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendeletea településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével és módosításával összefüggő helyi partnerségi egyeztetés szabályairól

https://or.njt.hu/eli/v01/726072/r/2022/10

Sajólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendeleteaz önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

https://or.njt.hu/eli/v01/726072/r/2022/4

Sajólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendeleteaz önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

https://or.njt.hu/eli/v01/726072/r/2022/2

Sajólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 25.) önkormányzati rendeleteaz egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

https://or.njt.hu/eli/v01/726072/r/2021/11

Sajólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról

https://or.njt.hu/eli/v01/726072/r/2021/7/2024-02-22

Sajólád Község Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2021.(III.12.) önkormányzati rendeleteaz önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

https://or.njt.hu/eli/v01/726072/r/2021/3

Sajólád Község Önkormányzat Képviselő - testületének 1/2021.(I.25.) önkormányzati rendeleteSajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 18/2012. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

https://or.njt.hu/eli/v01/726072/r/2021/1

Sajólád Község Önkormányzat Képviselő - testületének 12/2020.(IX.17.) önkormányzati rendeletea közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről

https://or.njt.hu/eli/v01/726072/r/2020/12

Sajólád Község Önkormányzat Képviselő - testületének 11/2019.(X.25.) önkormányzati rendeleteönkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről

https://or.njt.hu/eli/v01/726072/r/2019/11

Sajólád Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2/2019.(II.8.) önkormányzati rendeletea díszpolgári cím és a „Sajólád községért” jelvény alapításáról, valamint ezen elismerések adományozásának rendjéről

https://or.njt.hu/eli/v01/726072/r/2019/2

Sajólád Község Önkormányzat Képviselő - testületének 12/2018.(XI.21.) önkormányzati rendeletea polgármesteri hivatalban foglalkoztatottakat megillető juttatásokról és támogatásokról

https://or.njt.hu/eli/v01/726072/r/2018/12

Sajólád Község Önkormányzat Képviselő - testületének 7/2018.(V.25.) önkormányzati rendeletea helyi közművelődési feladatok ellátásáról

https://or.njt.hu/eli/v01/726072/r/2018/7

Sajólád Község Önkormányzat Képviselő - testületének 14/2017.(XII.20.) önkormányzati rendeletea településkép védelméről

https://or.njt.hu/eli/v01/726072/r/2017/14

Sajólád Község Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2017.(X.25.) önkormányzati rendeletea településképi bejelentési eljárásról

https://or.njt.hu/eli/v01/726072/r/2017/13

Sajólád Község Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2017.(VIII.25.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról

https://or.njt.hu/eli/v01/726072/r/2017/9

Sajólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (III. 17.) önkormányzati rendeleteaz önkormányzat által nyújtott támogatások rendjéről

https://or.njt.hu/eli/v01/726072/r/2017/4

Sajólád Község Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2017.(III.17.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének helyi szabályairól és az eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről

https://or.njt.hu/eli/v01/726072/r/2017/3

Sajólád Község Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2016.(IX.30.) önkormányzati rendeletea közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól

https://or.njt.hu/eli/v01/726072/r/2016/13

Sajólád Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2016.(III.31.) önkormányzati rendeleteSajólád Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

https://or.njt.hu/eli/v01/726072/r/2016/4

Sajólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelete a közkifolyók használatának rendjéről

https://or.njt.hu/eli/v01/726072/r/2015/17

Sajólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendeletea talajterhelési díjról

https://or.njt.hu/eli/v01/726072/r/2015/14

Sajólád Község Önkormányzat Képviselő testületének 16/2014(XI.19.) önkormányzati rendeleteA helyi adókról

https://or.njt.hu/eli/v01/726072/r/2014/16

Sajólád Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2014. (IX.17.) önkormányzati rendeleteA közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

https://or.njt.hu/eli/v01/726072/r/2014/13

Sajólád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2014./IV.24./ rendeleteA nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

https://or.njt.hu/eli/v01/726072/r/2014/6

Sajólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendeleteSajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról

https://or.njt.hu/eli/v01/726072/r/2012/18

Sajólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (I. 28.) önkormányzati rendeleteA közterületek rendjéről, valamint a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

https://or.njt.hu/eli/v01/726072/r/2009/1