Polgármesteri köszöntő

 

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sajólád honlapján! Pozbai Zoltán vagyok, a község polgármestere 2010 októbere óta. 1980-ban költöztem a településre, azóta itt élek a családommal. Már szorosabb kötődésem van Sajóládhoz, mint szülőfalumhoz.

Tovább »

Hirdetmények

 

Egészségügy

 

Szolgáltatások

 

Kereskedelmi egységek

 

Tisztítsuk meg az Országot

„Tisztítsuk meg az Országot!” projekt

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. ütem tárgyú pályázati kiírást tett közzé az 1598/2020. (IX.21) Korm. határozat céljainak megvalósítása érdekében.

Sajólád Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be és vissza nem térítendő támogatást nyert az illegális hulladéklerakásokkal érintett területek megtisztítására, egyéb tevékenységekre.

Kedvezményezett neve: Sajólád Község Önkormányzata

Vissza nem térítendő támogatás összege 1.073.713- Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt tartalmának bemutatása: A pályázat keretében 8 db önkormányzati tulajdonú ingatlanon illegálisan lerakott és elhagyott hulladék összegyűjtése elszállítása és kezelése valósult meg.

A beavatkozással érintett közterületek a település szélén helyezkednek el szegregátumokban, ezek jellemzően zöldterületek. Ezek a területek gócpontok, amelyeken visszatérő jelleggel helyeznek el illegális hulladékot. A pályázat keretein belül az illegálisan elhelyezett hulladékokat az összegyűjtést követően egy arra jogosult szolgáltatóval szállíttatta el az önkormányzat a Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Központba és ott az előírt módon kezelték az összegyűjtött hulladékot.

Összesen 8 ingatlanon (80, 91, 102, 103, 114, 148/2, 157, 222. helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanokon) 25 m3 illegális, kommunális hulladék elszállítása és kezelése valósult meg.

Ezzel egyidejűleg lakossági kampányt is indítottunk a megelőzés érdekében. A megtisztított területeken figyelemfelhívó - és tiltó táblákat helyeztünk ki.

 

Projekt tervezett befejezési határideje: 2021. november 30.

Támogatói Okirat száma: 2021/TMOP/0152

“Tisztítsuk meg az Országot!” projekt

#tisztitsukmegazorszagot #tmop #innovaciosestechnologiaiminiszterium